Bijstand bij huwelijkse voorwaarden in Hoofddorp

Een kenmerk van huwelijkse voorwaarden is dat veel echtparen ze in een ver verleden hebben gemaakt en niemand weet wat er nu precies in staat. Al jaren zorgen huwelijkse voorwaarden dan ook voor veel zeer ingewikkelde uitspraken en is het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden een taak voor specialisten. 0900 Scheiding is gespecialiseerd in echtscheiding- en familierecht en wij weten alles over huwelijkse voorwaarden. In Hoofddorp en vlak buiten Hoofddorp zijn wij uw specialist in huwelijkse voorwaarden!

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden zijn een aantal hoofdredenen te onderscheiden. In Hoofddorp en in de omgeving van Hoofddorp kunt u onder meer om de volgende redenen beroep doen op onze kennis over huwelijkse voorwaarden:

  • bescherming tegen ondernemersrisico’s: schuldeisers van de ondernemer kunnen het vermogen van de partner niet aanspreken
  • bescherming van het eigen vermogen tegen aanspraken van de partner bij echtscheiding
  • voorkomen van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen
  • voorkomen van aantasting van het eigen vermogen door gedragingen van de partner

Wettelijke gemeenschap van goederen

Met huwelijkse voorwaarden wordt een overeenkomst tussen echtgenoten geregeld. Huwelijkse overeenkomsten komt u overeen als u wilt afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze ontstaat van rechtswege, dat wil zeggen automatisch bij het aangaan van een huwelijk. Een notaris moet van de huwelijkse voorwaarden een akte opmaken, anders zijn deze niet geldig. Voor al uw vragen over huwelijkse voorwaarden of juridische bijstand bent u welkom bij ons! Wij zijn werkzaam in Hoofddorp en in de buurt van Hoofddorp.